A Magyar Könyvvizsgálói Kamara története és feladatai

0 Comments

MIT CSINÁL A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA?
A Magyar Könyvvizsgáló Kamara 1997-ben alakult. Feladata, hogy a könyvvizsgálókat regisztrálja, valamint szabályozza és ellenőrizze a tevékenységüket. A Kamara biztosítja, hogy a Magyarországon tevékenykedő könyvvizsgálók a nemzetközi könyvvizsgálati standardokhoz igazodó magyar nemzeti standardok betartásával végezzék tevékenységüket.

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA TÖRTÉNETE
A Magyar Revizorok Szövetsége 1911-ben alakult azzal a céllal, hogy könyvszakértőként bíróságokon vagy peren kívüli ügyekben hiteles álláspontot tudjanak képviselni. A szövetség működése nem volt hosszú életű, pár év alatt meg is szűnt, ezt követően a 20. század viharos politikai eseményei évtizedeken át lehetetlenné tették egy hasonló intézmény felállítását. A rendszerváltozás után merült fel először állami szinten a könyvvizsgálói reform iránti igény. Ennek intézményesített formájára egészen 1997-ig kellett várni, ekkor foglalták törvénybe egy könyvvizsgálói kamara felállítását és a könyvvizsgálói tevékenységet. Az 1997. évi LV. törvény kimondja, hogy „a piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről tárgyszerű információkat hozzanak nyilvánosságra. Az információk megbízhatóságát, hitelességét, a törvényekben meghatározott tartalmát a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat alapozza meg”.

A Kamara tulajdonképpen egy szakmai önkormányzat, amely választott testület és tisztségviselők által a tagok szakmai és gazdasági érdekeiket képviseljék, mely természetesen összhangban áll a közérdekkel.

MIK A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA FELADATAI?
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara többek között az alábbi feladatokat látja el:

engedélyezi a könyvvizsgálói tevékenységet
nyilvántartásba veszi könyvvizsgáló társaságokat
névjegyzékbe veszi a könyvvizsgálók
hivatalosan közzéteszi a kamarai tagok és a nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaságok tag- és névjegyzékét
ellátja az okleveles könyvvizsgálók képzésével, képesítésével összefüggő vizsgaszervezési feladatokat
véleményezi a könyvvizsgálók működési körébe tartozó törvényeket és jogszabályokat
meghatározza és közzéteszi a nemzeti könyvvizsgálati standardokat
szervezi és végrehajtja a könyvvizsgálók kötelező továbbképzését
elvégzi a könyvvizsgálati munka minőségellenőrzését
közreadja és betartatja az etikai szabályokat
kiadja azokat a szakmai állásfoglalásokat, amelyek összefüggenek a könyvvizsgálattal
szakmai kiadványok írásával és szakmai rendezvények szervezésével segíti a szakma fejlődését
A Kamara további feladatai bővebben.

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A Kamara legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés, akit az ellenőrző bizottság ellenőriz. A Kamara vezetője az elnök. A Kamara feladatainak hatékonyabb ellátását a bizottságok garantálják, amelyek különböző tagozatokból állnak. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara az alábbi állandó bizottságokból áll:

Ellenőrző bizottság
Fegyelmi bizottság
Felvételi bizottság
Oktatási bizottság
Szakértői bizottság
Központi választási bizottság
Minőség-ellenőrzési bizottság
A részletes kamarai szervezeti ábrát itt találja.

Legutóbbi bejegyzések

Archívum

Kategóriák